Bel voor vragen / afspraak:

Tel: 06 24592652

Veelgestelde vragen

 

Wanneer logopedie?

Logopedische hulp kan nodig zijn voor kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van de spraak, taal, stem en/of het gehoor.

Wat doet een logopedist ?

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist.
Lees meer…

Hoe regelt u de vergoeding voor logopedie?

Logopedie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars vanuit het basispakket, een verwijzingbrief is niet nodig.

Wat kan ik zelf doen om mijn kind te stimuleren?

Wat mag ik verwachten van mijn kind op een bepaalde leeftijd? Mag ik mijn kind verbeteren? Is voorlezen belangrijk? Op al deze vragen en meer krijgt u antwoord op www.kindentaal.nl

Hoe waarborgt de logopedie haar kwaliteit?

Accreditatie vindt plaats op basis van na- en bijscholing. Van de 160 punten die voor het criterium deskundigheidsbevordering moeten worden behaald, dienen er 40 met geaccrediteerde activiteiten (scholing) behaald te worden.

Meer informatie over het Kwaliteitsregister Paramedici: Kwaliteitsregister en www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Wat is de NVLF?

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden. Lees meer…

Preventieve- en/of curatieve- logopedie?

Vooral voor mensen met een functie waarbij spreken of het gebruik van de stem centraal staat, kan preventieve logopedie zeer wenselijk zijn. Een langdurig zware belasting van de stem- en spraakorganen kan op termijn problemen geven. Keelpijn, stemverlies of stemvermoeidheid tijdens het spreken. Een goede adem- en spreektechniek zijn dan zeer belangrijk, voorkomen is immers beter dan genezen.

Alles draait om Communicatie

Heeft u problemen met spreken of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind?
Wanneer logopedie?Aanmelden