Bel voor vragen / afspraak:

tel: 050 2807280

Ons team

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Hieronder ons team.

Diana Pietens, all-round logopedist, praktijkhouder.

Na mijn studie Nederlands aan de Rijks Universiteit Groningen ben ik in 1990 afgestudeerd aan de Academie voor Logopedie te Groningen. Sindsdien ben ik vele jaren als logopedist werkzaam geweest in verschillende werkvelden: ik heb gewerkt in het speciaal onderwijs, met zowel verstandelijk als lichamelijk beperkte kinderen, in het regulier onderwijs , in een verpleeghuis en in de vrije vestiging, Hierdoor heb ik ruime ervaring in zowel het werken met (jonge) kinderen als met (oudere) volwassenen.

 

specialisaties:

 • Dyslexie , leesproblemen en spellingsproblemen
 • Hyperventilatie
 • Oro Myo Functionele Therapie (OMFT)
 • Articulatieproblematiek (Metaphon, Hodson en Paden, verbale dyspraxie)
 • Taal(ontwikkelings)problemen
 • Stress-gerelateerde logopedische problemen
 • Nederlands voor anderstaligen (NT2) voor volwassenen en kinderen
 • Spraakafzien (liplezen)
 • Stem
 • LaxVox – stemtraining
 • Logopedie voor ouderen

Melanie Senay-Bos

contact: 06- 28167516 (Bellen en whatsapp)
m.senay@logopediegroningen.nl

Ellen Lenting , all-round logopedist, pré-verbaal logopedist

Ik ben afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool in Groningen.
Hierna heb ik gewerkt bij enkele vrijgevestigde logopedie praktijken. De voornaamste doelgroep die ik zag waren kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 12 jaar, kinderen met Down syndroom en kinderen met een autismespectrum stoornis. De stoornis varieerde van ernstige spraak-taalproblematiek, stemproblematiek, afwijkende mondgewoonten(OMFT), SI-problematiek en communicatieproblemen.
Hiernaast heb ik gewerkt met ouderen met stemproblematiek, articulatieproblemen en hyperventilatie.

contact: 06- 245 92 652 (Bellen en whatsapp)
e.lenting@logopediegroningen.nl

specialisaties:

 • Peutergebaren (NMG)
 • Logopedie bij Down syndroom
 • Logopedie  bij jonge kinderen

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Onze kennis houden wij op peil door overleg met collega’s en andere disciplines en het volgen van na- en bijscholingen.

De praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Alles draait om Communicatie

Heeft u problemen met spreken of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind?
Wanneer logopedie?Aanmelden