Ons team

Diana Pietens,  all-round logopedist, praktijkhouder.

specialisaties:

 • Dyslexie , leesproblemen en spellingsproblemen
 • Hyperventilatie
 • Oro Myo Functionele Therapie (OMFT)
 • Articulatieproblematiek (Metaphon, Hodson en Paden, verbale dyspraxie)
 • Taal(ontwikkelings)problemen
 • Stress-gerelateerde logopedische problemen
 • Nederlands voor anderstaligen (NT2) voor volwassenen en kinderen
 • Spraakafzien (liplezen)
 • Stem
 • LaxVox – stemtraining
 • Logopedie voor ouderen

Na mijn studie Nederlands aan de Rijks Universiteit Groningen ben ik in 1990 afgestudeerd aan de Academie voor Logopedie te Groningen.
Sindsdien ben ik vele jaren als logopedist werkzaam geweest in verschillende werkvelden: ik heb gewerkt in het speciaal onderwijs, met zowel verstandelijk als lichamelijk beperkte kinderen, in het regulier onderwijs , in een verpleeghuis en in de vrije vestiging,
Hierdoor heb ik ruime ervaring in zowel het werken met (jonge) kinderen als met (oudere) volwassenen.

__________________________________________________________________________

20151203_124313Corinne van Veenendaal – Hilbers, all-round logopedist
contact
: 06- 281 67 516 (bellen en whatsapp)
c.hilbers@logopediegroningen.nl

specialisaties:
Dyslexie, lees- en spellingsproblemen
Logopedie en audiologie en gebarentaal (Nmg)
Fonologische articulatiestoornissen (Metaphon, Hodson en Paden)
Oro-myofunctionele therapie
Directe Toegankelijkheid Logopedie

Ik  ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Ik heb gewerkt bij  verschillende vrijgevestigde praktijken, in het speciaal onderwijs en bij een orthopedagogisch dagcentrum.  De doelgroep was gevarieerd: Ik heb gewerkt met zowel volwassenen als (jonge) kinderen,  kinderen met een autismespectrum stoornis en kinderen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.
Hierdoor heb ik mij kunnen ontwikkelen tot all-round logopedist  op het gebied van signaleren, onderzoek, behandeling en begeleiding van spraak- en taalstoornissen, afwijkende mondgewoonten, stemstoornissen en hoorstoornissen.

___________________________________________________________________________

Ellen Lenting , all-round logopedist, pré-verbaal logopedist
contact:
06- 245 92 652 (Bellen en whatsapp)
e.lenting@logopediegroningen.nl

 

 

Specialicaties:                                                                                                                                       Peutergebaren (NMG)                                                                                                                               Logopedie bij Down syndroom                                                                                                         Logopedie  bij jonge kinderen

Ik ben afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool in Groningen.
Hierna heb ik gewerkt bij enkele vrijgevestigde  logopedie praktijken. De voornaamste doelgroep die ik zag waren kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 12 jaar, kinderen met Down syndroom en kinderen met een autismespectrum stoornis. De stoornis varieerde van ernstige spraak-taalproblematiek, stemproblematiek, afwijkende mondgewoonten(OMFT), SI-problematiek en communicatieproblemen.
Hiernaast heb ik   gewerkt met ouderen met stemproblematiek, articulatieproblemen en hyperventilatie.

_________________________________________________________________________

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Onze kennis houden wij op peil door overleg met collega’s en andere disciplines en het volgen van na- en bijscholingen.

De praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.dtl-proofkwaliteitnvlflid_logopediegroningen