Bel voor vragen / afspraak:

Tel: 06 24592652

Dyslexie, Leesproblemen, Spellingsproblemen

Het leren lezen en/of spellen verloopt niet voor iedereen even voorspoedig.
Het kan voorkomen dat uw kind achter gaat lopen in vergelijking met klasgenoten.
De oorzaak hiervan kan verschillend zijn; concentratie, auditieve vaardigheden, taalproblematiek, spraak.

Logopedie bij en lees-en of spellingsproblemen

Onze logopedisten kunnen in een vroeg stadium, vanaf de eerste (kleuter) specifieke risicofactoren voor dyslexie/ leesproblemen en of spellingsproblemen signaleren en begeleiden.

Of bel  voor vragen / afspraak:

tel: 06 24592652

Onderzoek

Wij beschikken hiervoor over de juiste know-how en testmaterialen om deze vaardigheden te testen en indien nodig deskundig te begeleiden/behandelen met diverse methodes en behandelmaterialen. Vanaf groep 2 kunnen we al testen hoe groot de kans is dat er sprake is van dyslexie, waardoor al vroeg begonnen kan worden met begeleiding op maat.

Begeleiding

De begeleiding van het kind wordt zoveel mogelijk aangepast aan de specifieke zorgbehoefte van het kind.
Een belangrijk aspect hierbij is het zoveel mogelijk gebruik maken van alle zintuigen om letters te doen “inprenten” ; horen, zien, ervaren, bewegen, gebaren, mondbeeld, stempelen, zingen, knippen, kleuren, etc. ook geven we ezelsbruggetjes voor spellingsregels.
Hiernaast worden o.a “leeskilometers” gemaakt en streven we ernaar het lezen van een boek zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Een goede samenwerking met leerkracht andere behandelende disciplines vinden we erg belangrijk.

Mocht er na een van te voren bepaalde periode van intensieve begeleiding blijken dat de achterstand niet wordt ingehaald en de prestatie op lezen en/of spelling op het allerlaagste schoolprestatie niveau blijft steken, dan kan er een specifiek dyslexie-onderzoek aangevraagd worden. Dyslexie kan niet door een logopedist gediagnostiseerd worden. De uiteindelijke diagnose kan alleen een gespecialiseerde psycholoog of orthopedagoog bepaald worden, wij kunnen de grootte van het risico op dyslexie bepalen.

Alles draait om Communicatie

Heeft u problemen met spreken of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind?
Wanneer logopedie?Aanmelden