Dyslexie, Leesproblemen, Spellingsproblemen

Dyslexie, Leesproblemen, spellingsproblemen
Het leren lezen en/of spellen verloopt niet voor iedereen even voorspoedig.
Het kan voorkomen dat uw kind achter gaat lopen in vergelijking met klasgenoten.
De oorzaak hiervan kan verschillend zijn; concentratie, auditieve vaardigheden, taalproblematiek, spraak.

Logopedie bij  en lees-en of  spellingsproblemen
Onze logopedisten  kunnen in een vroeg stadium, vanaf  de eerste (kleuter)  specifieke risicofactoren voor dyslexie/ leesproblemen  en of spellingsproblemen signaleren en begeleiden.

Onderzoek
Wij beschikken hiervoor over de  juiste know-how  en testmaterialen om deze vaardigheden te testen en indien nodig deskundig  te begeleiden/behandelen met diverse   methodes en behandelmaterialen. Vanaf groep 2 kunnen we al testen hoe groot de kans is dat er sprake is van dyslexie,  waardoor al vroeg begonnen kan worden met begeleiding op maat.

Begeleiding
De begeleiding van het kind wordt zoveel mogelijk aangepast aan de specifieke zorgbehoefte van het kind.
Een belangrijk aspect hierbij is het zoveel mogelijk  gebruik maken van alle zintuigen om letters te doen “inprenten” ; horen, zien, ervaren, bewegen, gebaren,  mondbeeld, stempelen, zingen, knippen, kleuren,  etc. ook geven we ezelsbruggetjes voor spellingsregels.
Hiernaast worden o.a  “leeskilometers” gemaakt en streven we ernaar het lezen van een boek zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Een goede samenwerking met leerkracht andere behandelende disciplines vinden we erg belangrijk.

Mocht er na een van te voren bepaalde  periode van intensieve begeleiding blijken dat  de achterstand niet wordt ingehaald en de prestatie op lezen en/of spelling op het allerlaagste schoolprestatie niveau blijft steken,  dan kan er een specifiek dyslexie-onderzoek aangevraagd worden. Dyslexie  kan  niet door een logopedist  gediagnostiseerd worden. De uiteindelijke diagnose  kan alleen  een gespecialiseerde psycholoog of orthopedagoog bepaald worden, wij kunnen de grootte van het risico op dyslexie bepalen.